Obraz1

POWSTAJĄ JEZDNIE I CHODNIKI

Zakończono prace instalacyjne związane z kanalizacją deszczową. Rozpoczęto korytowanie jezdni wraz z układaniem warstw konstrukcyjnych (stabilizacja i tłuczeń). Widać już ...